Main Content


Detholiad o'n Diweddariadau Diweddaraf..Adeiladu'r British Phantoms Cyfrol Un

GWIRIWCH EI WNEUD.... E-LYFR NEWYDD GEOFF COUGHLIN:
Adeiladu'r British Phantoms Cyfrol Un
Gwybodaeth Llawn a Phrynwch Nawr - lawrlwythwch ef o Gyhoeddwyr KLP

E-lyfr syfrdanol 366 tudalen gyda darluniau lliw
Mae Geoff Coughlin — gyda chymorth llu o gyfranwyr — yn eich arwain trwy fanylion adeiladu'r FG.1 Phantom in Royal Navy, Fleet Air Arm, a gwasanaeth A&AEE. Gydag adeiladu chwe cit, 20 proffil lliw, penodau ar Esblygiad a Nodweddion Allweddol y FG.1, ynghyd ag adran helaeth o 61 tudalen o Daith Gerdded, mae'r llyfr hwn yn adnodd hanfodol i unrhyw un sydd am adeiladu'r fersiwn arbennig hon o'r British Phantom. .


Gwyliwch hwn... Neges gan Geoff Coughlin

Mae www.scalemodellingnow.com ar eich cyfer CHI beth bynnag yw eich maes diddordeb!
a dyma beth gewch chi:

 • Banc Technegau: sut i helpu - Cannoedd o fideo HD ac arddangosiadau cam wrth gam i'ch helpu chi i gyflawni canlyniadau gwych
 • Erthyglau adeiladu manwl - Erthyglau llawer mwy manwl gyda llawer mwy o luniau - cyfartaledd o 62 llun fesul adeilad!
 • Dadlwythiadau PDF - Ar gyfer yr holl erthyglau adeiladu gorffenedig yn Gorffen Nawr a dilynwch y cynnydd o'r blaen yn Build Now
 • Cyfeiriad y modelwyr i gerdded o gwmpas - Dros 10,000 o luniau cyfeirio modelwyr sy'n unigryw i SMN
 • Gwerth am arian Fantastic - Gwell o lawer nag UNRHYW gylchgrawn papur – HOLL gynnwys SMN ar gyfer tanysgrifiad blynyddol bach
 • Pawb mewn UN lleoliad - Popeth sydd ei angen arnoch i adeiladu un ganolfan adnoddau cylchgrawn
 • Mordwyo hawdd - Cliciwch ar eich maes diddordeb ac i ffwrdd â chi!
 • Cymorth unigol - Defnyddiwch 'Contact' yn y bar llywio i ofyn unrhyw gwestiynau neu ofyn am unrhyw dechnegau
 • Adolygiadau yn y blwch AM DDIM - Mae cannoedd ar gannoedd o adolygiadau blwch manwl ar gyfer citiau ac ategolion yn Here Now
 • Adolygiadau llyfrau AM DDIM - Adolygwyd rhai o'r teitlau a'r darlleniadau gwych diweddaraf - darllenwch nhw am ddim
 • Oriel Tanysgrifwyr AM DDIM - Anfonwch eich lluniau o'ch modelau gorffenedig atom

ymuno-ni

LLOFNODWCH NAWR!

Wedi colli'ch Cyfrinair?

Peth adborth...

"Dim ond neges gyflym i ddweud fy mod wedi fy mhlesio'n fawr gyda'ch gwefan a'r drysorfa o adnoddau sydd ynddi. Ymunais y penwythnos diwethaf. Rydw i wedi bod yn modelu ers yn blentyn (yn fy 40au cynnar nawr)"


"Roeddwn i eisiau diolch i chi, a phawb yn SMN am flwyddyn o ysbrydoliaeth, a rhai adeiladau eithaf gwych. Roeddwn i wrth fy modd â'ch adeiladwaith Corsair Clasurol, yr Airliners ac wrth gwrs y ZM F-4E Phantom. Maent i gyd yn adeiladau Dosbarth Meistr."


"Fel tanysgrifiwr newydd roeddwn i eisiau dweud cymaint rydw i'n mwynhau'r wefan ac mae wedi dod yn drefn a phrofiad dysgu dymunol bob dydd. Hir oes i chi barhau i'n hysbrydoli!"


Edrychwch ar rai tudalennau cyflenwyr ansawdd...


Newyddion Zoukei-Mura
 
Aloiau Albion
Cynhyrchion Modelu Ultimate
 
Manylion a Graddfa
smart-fx-cartref

CAEL EICH TUDALEN EICH HUN YN Y Cylchgrawn! RHAGOR O WYBODAETH